100 dagen na de machtswisseling in Kabul luidt burgerinitiatief ‘Hart voor Afghanistan’ de noodklok: “Afghanistan staat aan de vooravond van de ergste humanitaire crisis ter wereld. We moeten nu in actie komen, één miljoen kinderen dreigen te sterven.”

De winter staat voor de deur en Afghanen gaan gebukt onder een catastrofale hongersnood. Dat komt voor een deel vanwege het conflict wat heeft geleid tot een groeiend aantal ontheemden en het ineenstorten van de economie. Daarnaast heeft de droogte vanwege klimaatverandering geleid tot mislukte oogsten. Volgens UNICEF en het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties loopt de helft van de Afghaanse kinderen onder de vijf jaar het risico op ondervoeding. Minstens 1 miljoen van deze kinderen lopen het risico te overlijden als gevolg van ernstige acute ondervoeding. Er dreigt ernstige honger voor 22,8 miljoen Afghanen. Dat is 55% van de totale populatie.

Nederland was in shock toen Afghanistan plotseling in de handen viel van de Taliban. Velen van ons trokken zich het lot van de Afghanen heel persoonlijk aan. Niet alleen vanwege de abrupte wisseling van macht en de wijze waarop deze plaatsvond, maar vooral ook door de langdurige betrokkenheid van Nederland bij Afghanistan. Met het vertrek van de internationale gemeenschap uit het land, zijn veel van de mogelijkheden om te helpen abrupt tot een eind gekomen. Wie achterbleven zijn, enkele grote hulporganisaties zoals UNICEF. Zij beschikken over de nodige infrastructuur om direct noodhulp te verlenen.

Met meer dan 250 mobiele gezondheids- en voedingsteams biedt UNICEF levensreddende hulp aan kinderen en moeders in alle delen van Afghanistan, ook in de moeilijk bereikbare gebieden. Voor ondervoede kinderen verzorgt UNICEF onder meer behandelingen met kant-en-klaar therapeutisch voedsel, waarmee deze kinderen weer op een gezond gewicht kunnen komen. Voor 45 euro is zo’n behandeling mogelijk.

Genoeg reden voor het burgerinitiatief ‘Hart voor Afghanistan’ om vandaag, 100 dagen na de machtswisseling in Kabul, een humanitaire campagne te starten. Tijdens de campagne worden over een periode van 100 dagen verschillende activiteiten gelanceerd. De initiatiefnemers doen middels een van mens tot mens gerichte campagne een appèl aan Nederland en de media:

“Vergeet Afghanistan en de Afghaanse kinderen niet. Naar schatting lijden aan het einde van het jaar meer dan 3 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan acute ondervoeding. Met een simpele donatie van 45 euro kan bij één kind de verschijnselen van acute ondervoeding worden weggenomen en nazorg worden verleend.”

Hart voor Afghanistan is een burgerinitiatief dat ontstaan is uit het idee om Afghanen op humanitair vlak te helpen. Het is een initiatief van mensen, voor mensen. Van diaspora die familie en binding hebben met Afghanistan tot voormalig diplomaten die in het land hebben gewoond en gewerkt. Iedereen die de Afghanen wil helpen door een donatie te doen, een actie te organiseren of de humanitaire noodsituatie onder de aandacht te brengen is welkom aan te sluiten op: www.hartvoorafghanistan.nl