logo_hvafg
Race tegen de klok Nu de internationale gemeenschap is vertrokken uit het land, zijn alleen hulporganisaties als UNICEF zijn nog ter plaatste om te helpen. En die hulp is hard nodig. Voor 23 miljoen mensen dreigt acute honger. De helft van de Afghaanse kinderen onder de vijf jaar loopt risico op ondervoeding. Als er geen actie wordt ondernemen zullen naar schatting dit jaar nog minstens 1 miljoen kinderen door de honger overlijden. Het is een race tegen de klok.

Van mensen voor mensen in Afghanistan

Hart voor Afghanistan is een netwerkorganisatie met als doel de Afghaanse burgerbevolking van mens tot mens te helpen. De organisatie is gestart als burgerinitiatief na de machtsovername van Kabul met als doel de humanitaire noden in het land onder de aandacht te brengen. Er is een grote noodzaak om Afghanistan op de agenda te houden, daar zetten wij ons voor in. Na de machtsovername is de situatie voor de Afghaanse burgerbevolking in een rap tempo verslechterd. 98% procent van de mensen die leven in Afghanistan hebben niet voldoende eten, bijna 4 miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed en nog steeds dreigen 1 miljoen kinderen te overlijden, wanneer er niet overgegaan wordt tot actie. Er is daarom een grote noodzaak om ons werk voor te zetten.

 

Hart voor Afghanistan haalde in 100 dagen actievoeren meer dan 100.000 euro op. Hiermee kunnen we 2000 kinderen voorzien van een levensreddende behandeling voor ondervoeding en een mobiele gezondheidsklinieken neerzetten waar deze behandelingen gegeven worden.

 

We geloven dat het humanitaire aspect nooit vergeten mag worden en met die gedachte zien we dat de volgende thema’s belangrijk zijn om direct impact te maken:

  • Noodhulp
  • Landbouw en voedselzekerheid
  • Medische zorg
  • (Inclusief) onderwijs

Kom in actie en schrijf mee!

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart schrijven we alle hogeronderwijsinstellingen in Nederland aan om hen te vragen of ze Afghaanse meisjes en vrouwen fysieke en/of digitale onderwijsplaatsen willen bieden.

Schrijf met ons mee!

Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter en help ons Afghanistan zichtbaar te maken door content te resharen via jouw sociale media kanalen.